Gødningsprøver og orm

Alle heste får orm. Det er uundgåeligt, og i ethvert hestehold er det derfor vigtigt at få undersøgt gødningsprøver fra alle heste for at identificere heste med en uhensigtsmæssig stor ormebyrde.

Hestene vil, hvis de ikke behandles, medvirke til en øget ormebelastning i hesteholdet og risikerer samtidig selv at udvikle sygdom.

Opsamling og opbevaring af gødningsprøver

1-2 knolde frisk gødning fra toppen af bunken opsamles uden tilblanding af strøelse og pakkes i en pose, hvor luften presses ud, inden der bindes knude.

Hestens navn og alder skrives på posen. Gødningsprøven kan opbevares mørkt og køligt (5 °C) i op til 24 timer. Gødningsprøverne indleveres efter nærmere aftale.

Gødningsundersøgelse

Hver gødningsprøve undersøges for antallet af ormeæg for at bestemme, hvor stor den enkelte hests ægudskillelse er.

I foråret undersøges gødningsprøverne for æg fra spolorm, cyathostomer og blodorm.

Spolormeæg kan let identificeres, men det er ikke er muligt at skelne blodormeæg fra cyathostomæg.

Derfor anbefales det også at få lavet en larvedyrkning ud fra gødningsprøverne. Herved kan det med stor nøjagtighed bestemmes, hvilke strongylider hesteholdet er smittet med. Den videre behandlingsstrategi baseres på, hvilke orm der findes ved larvedyrkningen.

I efteråret undersøges gødningsprøven igen for æg fra spolorm, cyathostomer og blodorm. Herudover kan gødningsprøven undersøges for bændelorm. Dette gøres ved en særskilt undersøgelse, som kan tilvælges når gødningsprøverne indleveres.

Nye heste, der ankommer til hesteholdet i perioden marts-oktober, bør få foretaget en analyse af en gødningsprøve, inden de lukkes ud på græsningsarealerne.

Læs mere om orm hos heste i vores vidensbank.

Kontakt os for en snak om ormestrategi for dit hestehold ved at bruge vores kontaktformular eller ring på vores hovednummer 50 849 849.