Orm hos heste

Alle heste har orm, og det er helt naturligt. Alligevel er det vigtigt at passe hesten med undersøgelser for orm, for der må ikke være for mange, og nogle orm kan være farlige for hesten.

Forårets undersøgelser

I foråret undersøges gødningsprøverne for æg fra spolorm, cyathostomer og blodorm.

Spolormeæg kan let identificeres, men det er ikke er muligt at skelne blodormeæg fra cyathostomæg. Derfor anbefales det også at få lavet en larvedyrkning ud fra gødningsprøverne. Herved kan det med stor nøjagtighed bestemmes, hvilke strongylider hesteholdet er smittet med. Den videre behandlingsstrategi baseres på, hvilke orm der findes ved larvedyrkningen.

Efterår

I efteråret undersøges gødningsprøven igen for æg fra spolorm, cyathostomer og blodorm. Herudover kan gødningsprøven undersøges for bændelorm. Dette gøres ved en særskilt undersøgelse, som kan tilvælges når gødningsprøverne indleveres.
Nye heste, der ankommer til hesteholdet i perioden marts-oktober, bør få foretaget en analyse af en gødningsprøve, inden de lukkes ud på græsningsarealerne.

Ormemiddelresistens

Ormemiddelresistens findes i dag udbredt i mere end 80 % af alle danske hestehold. Det er derfor vigtigt at undersøge, om ormebehandlingerne virker efter hensigten, når et hestehold er blevet behandlet mod indvoldsorm. Dette gøres ved på ny at undersøge gødning fra heste med en særlig stor ormebyrde 14 dage efter behandling med ormekur. Først herefter kan man endeligt designe en effektiv ormestrategi, der kan minimere
smitterisikoen i hesteholdet.

iKeyVet anbefaler, at der foretages resistensundersøgelse i alle hestehold hvert 2. – 3. år.

Det er uvist, hvornår nye ormemidler til heste vil blive udviklet. Det er derfor vores fælles ansvar, at de ormemidler, der er til rådighed, fortsat vil være effektive overfor hestenes indvoldsorm og derigennem modvirke utrivelighed og sygdom.

Drægtige hopper

Drægtige hopper, der udskiller en stor mængde ormeæg, bør behandles med ormekur 14 dage før foling.

Føl

Føl bør få undersøgt en gødningsprøve første gang, når de er 2,5 – 3 måneder gamle. Her behandlles udelukkende mod spolorm, da det på dette tidspunkt er de eneste orm, der har nået at udvikle sig i føllets tarmsystem.

Til efteråret bør føllet have undersøgt en gødningsprøve sammen med resten af hesteholdet. Dette gøres især for at undersøge, om der stadig skulle være spolormeæg i føllets gødning, men ligeledes for at undersøge forekomsten af hhv. cyathostom- og blodæg.

Plage/ungheste (1-3 år)

Heste i alderen 1-3 år er ligesom føl mere udsatte for sygdom relateret til indvoldsorm end de voksne heste.
iKeyVet anbefaler derfor, at heste i denne aldersgruppe behandles op til 3 gange årligt.

1. behandling: De unge heste får foretaget undersøgelse af gødningen sammen med resten af hesteholdet i foråret. Her undersøges ligesom hos føl særligt for forekomsten af spolormeæg i hestens gødning.

2. behandling: I løbet af sommeren kan unghesten behandles mod cyathostomer og blodorm samt evt. spolorm, hvis disse kunne påvises i forårets gødningsprøve.

3. behandling: I efteråret behandles unghesten mod cyathostomer, blodorm og bændelorm.

Hestens orm

Heste smittes typisk med orm gennem kontakt med andre hestes gødning og gennem det græs, der ædes på folden.

Store og små strongylider

Den vigtigste af de store strongylider er Strongylus vulgaris, bedre kendt som blodormen. De nyeste undersøgelser i Danmark anslår at blodorm forekommer i op mod 80 % af alle hestehold.

Larvestadier af denne indvoldsorm vandrer i de blodkar, der forsyner store dele af hestens tarmkanal. Vandringen beskadiger blodkarrene og giver anledning til dannelse af blodpropper, hvilket kan give alvorlige følger i form af tarmforstyrrelser, diarré og kolik.

De voksne orm lever i blind- og stortarmen, hvor de beskadiger tarmslimhinden, idet de ernærer sig af denne samt af blod. Såfremt et stort antal voksne orm er til stede i tarmen, kan det medføre utrivelighed, anæmi (blodmangel) og diarré hos hesten.
De små strongylider omtales cyathostomer og udgør oftest langt størstedelen af hestens ormebyrde. De lever som blodormen også i blind-
og stortarmen. Modsat blodorm vandrer cyathostomlarver ikke i blodkarrene. Cyathostomlarverne modnes i tarmens slimhinde, hvori de indkapsler sig i minimum 2 – 3 måneder. Et samtidigt frembrud af store mængder larver fra tarmslimhinden kan resultere i utrivelighed og diarré. Dette ses oftest i foråret, da larverne er i stand til at lægge indkapslet i tarmslimhinden gennem hele vinteren, før de bryder frem.
Dette frembrud giver samtidig anledning til udskillelse af en stor mængde æg med hestens gødning i forårsmånederne.

Blodorm
Spolorm

Spolorm

Spolorm erkendes oftest hos føl og ungheste (< 4 år). Ældre heste har en veludviklet immunitet over for denne indvoldsorm. Spolormeæg overføres via gødning hele året – både på folden og i stalden. Voksne spolorm lever i tyndtarmen. Spolorm giver anledning til generel utrivelighed med vægttab trods god ædelyst. Diarré og kolik kan ligeledes opleves. Ved store ormebyrder hos føl kan ophobning af spolorm i tarmen give forstoppelse.

Bændelorm

Bændelorm sætter sig fast i tarmen på overgangen mellem blind- og stortarm. Ormen forårsager utrivelighed med vægttab og til tider kolik.

Haleorm

De voksne haleorm befinder sig i stortarmen, men undertiden søger hunnen til endetarmsåbningen. Her vil den afsætte sine æg på hestens hud omkring anus. Dette forårsager irritation, og man vil se smittede heste klø og bide haleroden. Med tiden vil hårene blive strittende eller falde af.

Trådorm

Trådorm forårsager akut diarré, der kan være blodig, hos føl i alderen 2 – 3 uger! Voksne heste har god immunitet mod ormen og bliver derfor ikke syge. Ormen smitter de voksne dyr ved at trænge gennem huden. De voksne orm lægger æg i tyndtarmen. Hos hopper vil nogle orm vandre til mælkekirtlerne, og føl smittes derfor med trådorm direkte gennem mælken. Føl kan også smittes gennem huden, og er der mange orm tilstede i nærmiljøet, kan ormenes gennemtrængning af huden give irritation og sår.

iKeyVet er klar til at hjælpe med gødningsprøver og orm. Kontakt os for en snak om ormestrategi for dit hestehold ved at bruge vores kontaktformular eller ring på vores hovednummer 50 849 849.